Skyline Drive بخشی از جنگل ایالتی Jackson-Washington است. این یکی از بالاترین نقاط در شهرستان جکسون است. چندین منطقه دیدنی از ارتفاع زیاد و همچنین منطقه پیک نیک وجود دارد. این حلقه از اولین تجمع برف تا اول آوریل هر سال بسته می شود. از مناظر عالی برج آتش لذت ببرید!

پروژه های مرتبط
تماس با ما

ما در حال حاضر در حال حاضر نیستیم. اما شما می توانید یک ایمیل به ما ارسال کنید و ما به شما خواهیم رسید، asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt