مرکز تاریخ شهرستان جکسون

مرکز تاریخ شهرستان جکسون هر دو جامعه تاریخی و انجمن تبارشناسی را تشکیل می دهد. موزه تاریخی از ساعت 9 صبح تا 11 صبح سه شنبه و پنجشنبه و تا [...]

موزه چاپ کانر

موزه چاپ عتیقه جان اچ و توماس کانر یک چاپخانه کارخانه مطبوعات دوره ای دهه 1800 است که در محوطه مرکز هنرهای جنوبی ایندیانا واقع شده است. بازدید کنندگان [...]

موزه فورت والونیا

Vallonia and Driftwood Township از نظر تاریخ غنی است و اولین محل استقرار در شهرستان جکسون بود. موزه Fort Vallonia ، واقع در محوطه قلعه قبلی ، ساخته شده در سال 1810 ، به [...]

موزه شهر پرشینگ

این موزه در 4784 West State Road 58 در فریتاون واقع شده است ، یک گام به عقب برای علاقه مندان به تاریخ یا ساکنان سابق و فعلی منطقه است. آثار قدیمی و نظامی ، عکسهای مدارس و [...]