ප්‍රදාන ඉල්ලීම

දේශීය සංචාරක හවුල්කරුවන්,

වැදගත් ලේඛන බාගත කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත ක්ලික් කරන්න:

සංවර්ධන ප්‍රතිපාදන වාර්ෂිකව ප්‍රදානය කෙරෙන අතර historical තිහාසික අඩවි සංවර්ධනය, ආකර්ශනීය සංවර්ධනය, අධ්‍යයන හෝ සැලසුම්, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම, සං age ා යනාදිය වැනි සංචාරක ආශ්‍රිත ව්‍යාපෘති සඳහා 1: 1 තරඟයක් ඉදිරිපත් කරයි.

ලාභ නොලබන කණ්ඩායම් වෙබ් අඩවි, සාමාන්‍ය අත් පත්‍රිකා හෝ උත්සවයක් සඳහා වෙළඳ දැන්වීම් මිලදී ගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට වසර පුරා ප්‍රවර්ධන දීමනා ලබා ගත හැකිය. මාසයේ තුන්වන බදාදා දහවල් අපගේ මාසික රැස්වීමේදී ප්‍රවර්‍ධන දීමනා සාකච්ඡා කර අනුමත කර ඇත.

2022-jcvc-development-grant-spring

ප්‍රවර්ධන-අරමුදල්-ඉල්ලීම

2022-jcvc-development-grant-fall

අප අමතන්න

අපි දැන්ම නෙමේ. නමුත් ඔබට අපව ඊමේල් එකක් යැවිය හැකි අතර අපි ඔබට ආපස්සට යන්නෙමු.

කියවිය නොහැක පෙළ වෙනස් කරන්න. captcha txt