สะพานมีหลังคา Shieldstown

Shieldstown Covered Bridge สร้างขึ้นในปี 1876 และตั้งชื่อตามโรงสีที่ครอบครัวเป็นเจ้าของในหมู่บ้าน Shields ที่อยู่ติดกันทันที มีราคา 13,600 ดอลลาร์และเป็นตัวอย่างไม้ต้นศตวรรษที่ 19 [...]